Man til Fre fra kl.5 - 22 samt Lør, Søn og helligdage fra kl.7 - 20 - Receptionens åbningstider Man, Tir fra kl.8 - 12 og 14 - 20 - Ons, Tor 8 - 12 og 14 - 15 - Fre fra kl.8 - 12 - Lør & søn lukket

Betingelser for medlemskab

Medlemskabet

Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Fitness One.

Medlemskort:

Medlemskortet skal indlæses i kortlæseren for at få adgang til centret. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal der laves et nyt mod betaling af gældende pris for medlemskort.

Varighed:

PBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der løber indtil de opsiges (jf. opsigelse af PBSmedlemskaber.)
Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men udløber automatisk efter den betalte periode. Kontante medlemskaber refunderes ikke. Hverken PBS medlemskaber eller kontant medlemskaber refunderes ved ikke-brug.

Opsigelse af PBS medlemskaber:

PBS-medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus en måned. Opsigelse skal ske i receptionen på Fitness One’s udmeldelsesblanket. Denne er gyldig som dokumentation for opsigelse, når Fitness One har kvitteret for modtagelsen.
Der kan ikke ske opsigelse, så længe medlemskabet er sat i bero. Er medlemskabet sat i bero, skal dette aktiveres igen, hvorefter der kan ske opsigelse med gældende varsel.

Betaling:

Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales kortgebyr og for den samlede aftaleperiode.
Ved oprettelse af et PBS-medlemskab tilmeldes aftalen PBS, og der betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelse til første betaling via PBS. Herefter bliver ydelsen trukket d. 1 i hver måned.

For sen betaling:

Betales den løbende ydelse ved PBSmedlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, får medlemmet spærret sit medlemskort indtil restancen er udlignet. En sådan udelukkelsesperiode godskrives ikke af Fitness One.

Bero:

Medlemskabet kan sættes i bero, i op til et 1 år. Der skal opgives start og slutdato for bero perioden. For hver bero betales der gebyr efter gældende takst. Bero perioden kan forlænges med yderligere 1 år hvis det sker inden bero periodens udløb.

Umyndige medlemmer:

Er en person under 18 år eller umyndig, kan PBS medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning.

Helbredstilstand og personskade:

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fitness One. Fitness One tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Værdigenstande:

Fitness One anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Fitness One bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller ting skade.

Ordensregler:

Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning.
Ved træning i maskinerne skal der benyttes et håndklæde.
Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. Husets regler skal overholdes. De findes på hjemmesiden og på opslag i centeret.

Udelukkelse af medlem:

Fitness One kan til enhver tid – uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke startgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

Ændring af medlemsbetingelserne:

Fitness One kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på 60 dage.
Ændringer meddeles ved opslag i centeret. Fitness One har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med 2 ugers varsel ved opslag i Fitness One.

Menu